tel.: +48 796 112 085

baner baner

Świadectwa energetyczne budynku lub lokalu mieszkalnego

Czym jest świadectwo?
Świadectwo Energetyczne jest dokumentem określającym wielkość energii zużywanej na potrzeby:

 • ogrzewania i wentylacji
 • chłodzenia
 • przygotowania ciepłej wody
 • oświetlenia wbudowanego


Świadectwo Energetyczne

 • podaje dla ocenianego budynku lub lokalu wskaźnik EP, który stanowi informację o jakości energetycznej czyli o cechach, które wpływają na poziom zużycia energii w budynku czy lokalu.
  • wyraża ilościową ocenę zużycia energii
  • stanowi jakościową ocenę energetyczną budynku.
 • zawiera także wskaźnik EK, który wyraża zapotrzebowanie na energię, która powinna być dostarczona do budynku.

Świadectwo Energetyczne zawiera wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych mogących poprawić jakość energetyczną rozpatrywanego obiektu.

Jakie budynki muszą posiadać świadectwo energetyczne?
Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

 • budynku podlegającego sprzedaży lub najmowi,
 • lokalu mieszkalnego podlegającego sprzedaży lub najmowi,
 • części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową podlegającej sprzedaży lub najmowi.

Sporządzanie świadectwa energetycznego
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu sporządza się na podstawie dokumentacji technicznej, wizji lokalnej budynku/lokalu lub metody zużyciowej. Wizja lokalna służy zebraniu potrzebnych informacji, które nie zostały zawarte w projekcie budowlanym oraz pozwala uwzględnić ewentualne modyfikacje.

W przypadku braku budowlanej dokumentacji technicznej konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku.

Dostarczenie go zleceniodawcy w formie pisemnej (2 egzemplarze). Do dokumentacji dołączana jest kopia uprawnień i aktualne ubezpieczenie OC na kwotę 25.000 euro. Czas sporządzenia to max 48h.

Cena za wykonanie świadectwa jest zależna od rodzaju budynku, jego wielkości i wynosi:

 • lokal mieszkalny – od 200zł brutto
 • budynek mieszkalny jednorodzinny – od 300zł brutto
 • budynek wielorodzinny – od 500zł brutto
 • budynek użyteczności publicznej – od 700zł brutto

UWAGA!!

Zgodnie z wprowadzoną nową metodologią dotyczącą sporządzania świadectw energetycznych od 03.10.2014 obowiązują nowe wzory . Strona główna świadectwa zamieszczona poniżej.