tel.: +48 796 112 085

Świadectwa energetyczne budynku lub lokalu mieszkalnego

Czym jest świadectwo?
Świadectwo Charakterystyki Energetycznej jest dokumentem określającym wielkość energii zużywanej na potrzeby:

 • ogrzewania i wentylacji
 • chłodzenia
 • przygotowania ciepłej wody
 • oświetlenia wbudowanego


Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

 • podaje dla ocenianego budynku lub jego częsci wskaźnik EP, który stanowi informację o jakości energetycznej czyli o cechach, które wpływają na poziom zużycia energii w budynku czy części poprzez metodę.
  • obliczeniową
  • zużyciową
 • zawiera także wskaźnik EK, który wyraża zapotrzebowanie na energię, która powinna być dostarczona do budynku.

Świadectwo Charakterystyki Energetyczne zawiera wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych mogących poprawić jakość energetyczną rozpatrywanego obiektu.

Jakie budynki muszą posiadać świadectwo energetyczne?
Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

 • budynku podlegającego sprzedaży lub najmowi,
 • lokalu mieszkalnego podlegającego sprzedaży lub najmowi,
 • domu jednorodzinnego w ramach programu Moje Ciepło aby uzyskać zwrot dotacji za zakup i montaż pompy ciepła

Sporządzanie świadectwa energetycznego
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu sporządza się na podstawie dokumentacji technicznej, wizji lokalnej budynku/lokalu lub metody zużyciowej. Wizja lokalna służy zebraniu potrzebnych informacji, które nie zostały zawarte w projekcie budowlanym oraz pozwala uwzględnić ewentualne modyfikacje.

W przypadku braku budowlanej dokumentacji technicznej konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku.

Dostarczenie go zleceniodawcy w formie pisemnej (2 egzemplarze). Do dokumentacji dołączana jest kopia uprawnień i aktualne ubezpieczenie OC na kwotę 25.000 euro. Czas sporządzenia to max 48h.

WAŻNE!!

Każde świadectwo energetyczne wykonane przez nas jest zarejestrowane i wydrukowane z Centralnego Rejestru Charakterystyki Energeycznej Budynków.

Cena za wykonanie świadectwa jest zależna od rodzaju budynku, jego wielkości i wynosi:

 • lokal mieszkalny – od 500zł 
 • budynek mieszkalny jednorodzinny – od 800zł 
 • budynek wielorodzinny – od 1500zł 
 • budynek użyteczności publicznej – od 2000zł 

UWAGA!!

Zgodnie z wprowadzoną ustawą o Charakterystyce Energetycznej Budynków z dnia 29.08.2014 roku każde świadectwo energetyczne musi być zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energeycznej Budynków. Strona główna świadectwa zamieszczona wraz z potwierdzeniem wpisu do wykonywania świadectw poniżej.