tel.: +48 796 112 085

moje ciepło

 

MOJE CIEPŁO - to program dofinansowania pomp ciepła

Czym jest program Moje Ciepło?
Wsparciem zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

Rodzaje przedsięwzięć

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Pamiętaj, że aby otrzymać dofinansowanie zakup urządzeń nie może natąpić później niż zgłoszenie budynku do odbioru. 

Dodatkowym warunkiem otrzymania dotacji jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, gdzie wartość EP (energii pierwotnej):

  • maksymalnie 63 kWh/(m× rok) dla wniosków składanych w 2022 roku

  • maksymalnie 55 kWh/(m× rok) dla wniosków składanych w następnych latach funkcjonowania programu

​Poniżej znajdziecie informacje o kwotach dofinansowania.