tel.: +48 796 112 085

Audyty energetyczne

Program Czyte Powietrze - od 03.01.2023 roku wchodzą nowe warunki otrzymania. Weź dofinansowanie nawet do kwoty 136.200 zł na ocieplenie budynku, wymianę pieca i na inne ekologiczne rozwiązania.

Audyt energetyczny to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez budynki oraz procesy technologiczne, ograniczenia strat ciepła w sieciach ciepłowniczych i rurociągach przesyłowych, zmniejszenia zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie w źródłach ciepła.

Audyt energetyczny umożliwia dokonanie obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień modernizacyjnych.

Audyt energetyczny wskazuje rozwiązanie optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.

Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

Jednym ze źródeł dofinansowania jest premia termomodernizacyjna udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Premia termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub zarządcom:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • lokalnego źródła ciepła.

Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc:

 • osoby prawne (m. in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego)
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych)

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji następujących rodzajów przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • wymianę lub modernizację systemu grzewczego,
 • wymianę lub modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • modernizację lub usprawnienie systemu wentylacji,
 • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub wysokosprawnej kogeneracji,
 • likwidację lokalnego źródła ciepła i wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych.

Zakres prac termomodernizacyjnych, które uwzględnia audyt energetyczny, powinien być maksymalnie kompleksowy, ujmujący zarówno zmniejszenie strat ciepła przez przegrody budynku jak i zastosowanie wydajnych urządzeń grzewczych i przesyłowych gwarantujących maksymalną sprawność.

Audyt energetyczny budynku zawiera wyliczenia wielkości premii termomodernizacyjnej.

Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi:

 • 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem

Koszt wykonania audytu energetycznego wynosi:

 • budynek mieszkalny (jednorodzinny) – od 1200zł 
 • budynek wielorodzinny – od 2000zł
 • budynek użyteczności publicznej – od 2500zł